Načítám ...

Ochrana osobních údajů | TRIUMF

Společnost TRIUMF professional tools s.r.o., se sídlem v České Skalici 552 03, třída T. G. Masaryka 862, IČO: 27516725, zapsána u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23623 (dále jen "správce") zpracovává na internetové adrese "www.triumfcz.eu" ve smyslu nařízení Evropského parmalentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně dyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volním pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

 • IP adresa
 • Cookies

a v případě kontaktování společnost pomocí kontaktního formuláře nebo registrace / vytvoření uživatelského účtu:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Zpracování osobních údajů je prováděno společností TRIUMF professional tools s.r.o., tedy správcem osobních údajů, pomocí výpočetní techniky, ale i manuálně za dodržování kontrolních, bezpečnostních a technických mechanismů, zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozané společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@triumfcz.cz

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.triumfcz.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za výše uvedeným účelem může být požadováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmcu spráce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 4 písm. f) Nařízení - zpracování pro účely oprávněných zájmů spránce.

Webové stránky lze používat i v řežimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník webu námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 994043, USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

Práva fyzických osob (subjektu údajů) podle Nařízení

Berte prosím na vědomí, že na základě Nařízení máte právo:

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po nás informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování
 • na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Nejčtenější

15.10.2020 | Hurdálek

Vše o vytahování vstřikovačů

11.09.2020 | Hurdálek

30+ tipů na nářadí do každé zámečnické dílny

14.08.2020 | Hurdálek

Nářadí Milwaukee již nyní v našem sortimentu

Odběr novinek

Dostávejte ty nejnovější informace o našem sortimentu a společnosti pohodlně do své e-mailové schránky.

Odběr můžete kdykoliv odhlásit ve svém účtu nebo v patičce každého newsletteru.

Fotogalerie

Vizualizace budovy centrály v České Skalici Vozy obchodních zástupců TRIUMF professional tools na servisy Vozy obchodních zástupců TRIUMF professional tools na obchody

Máte dotazy? Potřebujete bližší informace o našem sortimentu? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktovat