Načítám ...

Obchodní podmínky | TRIUMF

Objednávky

 • Zboží si můžete objednat prostřednictvím našich obchodních zástupců, telefonicky, faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu.
 • Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.
 • Kupující je povinen neprodleně informovat o zrušení nebo změně objednávky.

Vyřízení objednávky

 • Vaši objednávku vyřídíme v co nejkratším možném termínu a to v závislosti na množství již přijatých objednávek, avšak naší snahou je, aby jste zboží obdrželi do 24 hodin.
 • Přeprava zásilek je zajištěna prostřednictvím přepravní služby PPL.

Cena zboží

 • Cenu zboží stanoví prodávající.
 • Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku a jsou závazné až do jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i bez předchozího oznámení.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího výrazně změní ceny dodávaného zboží. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci informovat kupujícího.
 • Prodávající se s kupujícím dohodne na nové ceně nebo zrušení kupní smlouvy.

Platební podmínky

 • Veškeré ceny v cenících nebo letákových akcích jsou uvedeny bez DPH (není-li uvedeno jinak)
 • Při platbě v hotovosti je zákazníkovi poskytnuta sleva 2% z brutto částky
 • Cenu za přepravu hradí kupující v případě, že celková hodnota objednávky nepřesáhne částku 3 000 Kč bez DPH
 • Ze základního ceníku lze zákazníkovi poskytnou množstevní nebo individuální slevy, které lze dohodnout s našimi obchodními zástupci
 • Při platbě bankovním převodem musí být nějdříve uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Zároveň je nutné u nového odběratele předložit prodávajícímu živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Standardní splatnost faktur - 14 dní od data jejich vystavení
 • Je-li kupující v prodlení se splatností vyúčtování za dodané zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení
 • Pokud kupující neuhradní kupní cenu ani do 30 dnů po termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu od 30. dne po splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,3% z nesplacené částky za každý den prodlení
 • Splatnost smluvní pokuty je 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel její vyúčtování od prodávajícího

Převzetí zboží a zjištěné problémy

 • Zjištěné nesrovnalosti v dokladech nebo počtech zboží ( chybějící zboží, záměna zboží, nesprávná cena atd. ) je nutné tyto nedostatky nahlásit nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží
 • Pokud při převzetí od dopravce zjistíte, že je dodávka poškozena a mohlo tím dojít k poškození nebo újmě na kvalitě zboží, popřípadě jeho ztrátě, zakázku buď zcela odmítněte nebo zapište závadu podrobně na přejímací protokol dopravce a poté nás o zjištěných závadách neprodleně informujte
 • Pozdější reklamace na výše uvedené nesrovnalosti nelze uplatňovat

Záruka a reklamace zboží

 • Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním apod.
 • Reklamaci je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele
 • Na reklamované zboží musí být vystaven reklamační protokol, který musí obsahovat následující údaje: datum reklamace, objednávkové (katalogové) číslo, stručný popis zboží a důvod reklamace, datum zakoupení zboží nebo přiložená kopie prodejního dokladu
 • V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno

Osobní údaje

 • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností TRIUMF professional tools s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití
 • Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu
 • Zákazník, který uzavře se společností TRIUMF professional tools s.r.o. smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží
 • I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu
 • Další informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE

Nejčtenější

10.06.2020 | Hurdálek

Nový web TRIUMF professional tools

15.10.2020 | Hurdálek

Vše o vytahování vstřikovačů

11.09.2020 | Hurdálek

30+ tipů na nářadí do každé zámečnické dílny

Odběr novinek

Dostávejte ty nejnovější informace o našem sortimentu a společnosti pohodlně do své e-mailové schránky.

Odběr můžete kdykoliv odhlásit ve svém účtu nebo v patičce každého newsletteru.

Fotogalerie

Vizualizace budovy centrály v České Skalici Vozy obchodních zástupců TRIUMF professional tools na servisy Vozy obchodních zástupců TRIUMF professional tools na obchody

Máte dotazy? Potřebujete bližší informace o našem sortimentu? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktovat